EduardoNunez - 【中職新洋砲登場】前紅襪冠軍成員Eduardo Nunez(紐那斯)加盟,會是宇宙富邦悍將衝擊冠軍的救世主?|生啤C五度 ( 影片請往下滑 )


EduardoNunez 重要關注

Comments

  • EduardoNunez